Finansiell info

Båstadtennis och Hotell AB

Båstadtennis & Hotell AB är ett fastighetsbolag där numera bolagen BNO AB och Båstad Hamn AB ingår. I BNO ingår fastigheten som har Papas och Pepes Bodega som hyresgäster. Därav redovisas här siffror som gäller för koncernen Båstadtennis & Hotell AB. (Årsredovisningar för respektive bolag kan laddas ner separat.)

Koncernen har per årsskiftet 2015/2016 en balansomslutning på 442,9 mkr. Eget kapital uppgår till 225,8 mkr vilket ger en soliditet på knappt 51 %. 

Nettoomsättningen för koncernen 2015 hamnade på 52,3 Mkr. Av dessa står hotellbolaget för cirka 40 mkr, BNO för 3 mkr och Båstad Hamn knappt 9 mkr. Koncernen fortsätter att i hög takt renovera fastigheterna och investera för framtiden. Detta i kombination med ett bra år för driftsbolagen i respektive bolag ger ett positivt resultat efter finansnetto för året på +17,8 Mkr. 

Koncernens kostnader för avskrivningar landade på 9,3 mkr och finansiella kostnader på 4,3 mkr. Bolaget har under året amorterat 6 Mkr enligt plan. Vid slutet av året har även en extra amortering skett på 10 mkr.

Hela årsredovisningen finns att läsa här.

 

Aktiehandel i Båstadtennis & Hotell AB:

Vid intresse att sälja eller köpa aktier i BTH AB vänligen kontakta Glimstedts Advokatbyrå i Stockholm. Kontaktperson är Jan Litborn och nås på telefon 08 - 566 11 900. http://www.glimstedt.se/