Kallelse till Årsstämma 2021

Aktieägarna i Båstadtennis & Hotell AB, org.nr 556594-3288, kallas härmed till årsstämma söndagen den 30 maj 2021.
Läs kallelsen i sin helhet!

arena_new

VÄLKOMMEN TILL

BÅSTAD TENNIS & HOTELL AB

Vi startade vår verksamhet år 2000 när vi förvärvade Hotel Skansen och
tennisstadion av Svenska Tennisförbundet. I dag äger och förvaltar vi ett
flertal fastigheter i området vid hamnen och det berömda stadionområdet.
Vår ambition är att skapa mötesplatser som bidrar till en positiv utveckling
för Båstad och Bjärehalvön.

Senaste nytt

Kallelse till Årsstämma 2021

Våra varumärken