Ledning och styrelse

Ledning

Anders Nelson

Verkställande direktör

nelson@backahill.se
0431-41 51 01

Styrelse

Erik Paulsson

Ledamot

Lars Henningsson

Ledamot

Anders Järryd

Ledamot

Jan Litborn

Ordförande